Mowa miłości – STOP HEJTOWI

Dzień 24.10 był w naszej szkole dniem szczególnym. W tym dniu cała społeczność szkolna brała udział w działaniach zmierzających do powstrzymania hejtu. Hejt jest zjawiskiem, którego każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu doświadczył. Każdy z nas jest inny, wyróżniają nas poglądy, wygląd, pochodzenie, zainteresowania.

Młody człowiek ma prawo do własnej odmienności i jej poszanowania. Jednak wielu spotyka się z brakiem aprobaty lub wrogością, wyrażoną ostrymi słowami, komentarzami. Wyszliśmy naprzeciw temu zjawisku aby uświadomić naszym uczniom przez szereg podjętych działań, że hejt krzywdzi drugich i nie jest społecznie akceptowany. W ramach naszych działań w dniu dzisiejszym odbył się apel „ Mowa miłości- stop hejtowi”, który rozpoczął się o godzinie 10.00 w auli szkolnej. Uczestniczyły w nim klasy VII I VIII oraz zaproszeni goście p.Ilona Białek oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim p.Paulina Piechowiak oraz p.Kamil Sikorski. Część artystyczną przygotowała klasa 6a wraz z wychowawczynią panią Anetą Weryszko. Po wystąpieniu młodzieży  głos zabrał przedstawiciel policji pan Kamil Sikorski, który wyraził swój apel do uczniów, aby nie krzywdzić drugiego człowieka słowem, gestem oraz wpisem w Internecie. Szczególnie zaapelował, aby dostrzegać potrzeby drugiego człoweka, nie bać się wyrazić swojego zdania i przeciwstawić się hejterom. Następnie cała społeczność szkolna uczestniczyła w przemarszu ulicami miasta. O godź. 11.00 wszyscy uczniowie wyruszyli ze szkoły na ulicę Szeroką, aż do Urzędu Miasta w formie protestu przeciw hejtowi, gdzie zostali przywitani przez zastępcę Burmistrza Grodziska Wlkp. pana Marcina Brudło, który również wyraził swój apel do uczniów na w/w temat. Społeczność szkolna dziękuje wszystkim za zaangażowanie i czynny udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu.