Międzyszkolny Zjazd Wolontariuszy

Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.
Tę złotą zasadę dobrze znają nasi uczniowie, należący do Szkolnego Klubu Wolontariatu, którzy w minioną sobotę wzięli udział w Międzyszkolnym Zjeździe Wolontariuszy organizowanym w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim.  Podczas spotkania p. Anna Łeske-Jackowska przeprowadziła warsztaty przybliżające ideę wolontariatu oraz nakreśliła obszary działań szkolnych wolontariuszy. Pani Olga Pierzyńska-Poprawa i p. Zyta Klemenska wyjaśniły na jakich zasadach i dla kogo kierowana jest akcja Szlachetna Paczka.
Nasi wolontariusze pod opieką p.Agnieszki Borowiak i p.Moniki Szul dowiedzieli się wielu interesujących rzeczy potrzebnych do skutecznego pomagania, jednocześnie spędzili miło czas integrując się z uczniami okolicznych szkół.