Międzyszkolny konkurs recytatorski pt. „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?”

 W czwartek 29 listopada w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski  pt.  „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?”  Udział w konkursie wzięli uczniowie z klas VI, VII i VIII  Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wlkp.

Celem spotkania było upowszechnianie poezji polski  ej, rozwijanie uzdolnień recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz szerzenie  kultury żywego słowa wśród młodzieży.

Jury po debatach wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce Emilia Stefańska SP nr 2

II miejsce Maria Daleszyńska SP nr 1

III miejsce Barbara Krzyżanowska SP nr 1

III miejsce  Dorota Kałek SP nr 2