“Książki bez granic”

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 16 nowości wydawniczych dla dzieci w języku ukraińskim. Książki przekazała dla naszych czytelników Grodziska Biblioteka Publiczna w ramach projektu „Książki bez granic”. Dziękujemy.