Konkurs plastyczny ŚWIĘTY JÓZEF – OPIEKUN  I PATRON.

Konkurs organizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wlkp.


Cele konkursu:
a/zainteresowanie uczniów życiem świętego Józefa;
b/ukazanie wzorca życia chrześcijańskiego na przykładzie życia Świętego Józefa;
c/inspirowanie uczniów do wyrażania swoich uczuć religijnych w twórczości plastycznej;
d/pomoc w przeżywaniu Roku Świętego Józefa.

 1. Uczniowie klas 1 – 4: zilustrowanie dowolnej sceny z filmu (załącznik nr 1)
 2. Uczniowie klas 5 – 8: zilustrowanie dowolnego fragmentu z Pisma Świętego, w którym występuje św. Józef (załącznik nr 2)
 3. Praca w formacie A4, technika wykonania dowolna rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone . Kryteria oceny pracy: estetyka, pomysłowość, zgodność z założeniami konkursu.
 4. Prace na odwrocie mają zawierać imię, nazwisko, klasę wykonawcy oraz tytuł wybranej sceny z życia Świętego Józefa.
 5. Termin składania prac do 9.04.2021r.
 6. Prace wkładamy  do  kartonu przy wejściu do szkoły.
 7. Najładniejsze prace będą wywieszone w naszej szkole oraz nagrodzone.                          

                     Zapraszamy do udziału w konkursie!

                                              katechetki

załącznik nr1 https://www.youtube.com/watch?v=LoLoMDY_mM0

załącznik nr 2:

 1. Mt 1,18-21
 2. Mt 2,13-15
 3. Mt 2,19-23
 4. Mt 13,53-55a
 5. Łk 2,1-20
 6. Łk 2,22-32
 7. Łk 2,41-50