KONKURS BIOLOGICZNO – CHEMICZNY „SKŁADNIKI CHEMICZNE ORGANIZMÓW”

Dnia 12 maja 2022r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp. odbyła się III edycja Gminnego Konkursu Biologiczno – Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych gminy Grodzisk Wlkp. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z 6 szkół podstawowych naszej gminy. Uczniowie rozwiązywali test składający się z pytań problemowych oraz obliczeniowych, które dotyczyły hasła przewodniego konkursu: „Składniki chemiczne organizmów”.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
  • I miejsce-Nina Kaczmarek, uczennica SP Nr 4 w Grodzisku Wlkp.
  • II miejsce-Kinga Chocieszyńska, uczennica SP Nr 2 w Grodzisku Wlkp.
  • III miejsce-Mateusz Frankiewicz, uczeń SP Nr 4 w Grodzisku Wlkp.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody, a wszyscy uczestnicy zostali obdarowani dyplomami oraz drobnymi upominkami. Nagrody oraz upominki wręczyła Pani Dyrektor Beata Kalinowska.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejną edycję konkursu w przyszłym roku szkolnym!