Kodowanie na języku polskim

Klasa 6 B ćwiczyła rozpoznawanie aspektu czasownika za pomocą kodowania. Do każdego czasownika zostały przypisane współrzędne, które określały pola do pokolorowania. O kolorze decydował aspekt czasownika. Poprawnie wypełnione pola stworzyły biedronkę. Zadanie udało się poprawnie wykonać Wiktorowi Kaczmarkowi i Patrykowi Wojciechowskiemu. Zalety kodowania: uatrakcyjnienie trudnych lub nudnych treści gramatycznych, doskonalenie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi, logicznego myślenia oraz rozwijanie sprawności manualnej.

🙂