Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo –Ekologicznej

Dziś przedstawiciele zwycięskiej drużyny w Gminnym Konkursie Wiedzy Przyrodniczo –Ekologicznej (w którym zajęliśmy I miejsce) odebrali z rąk Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego oraz druha Tomasza Kałka nagrody dla szkoły oraz gratulacje. Skład drużyny: Małgorzata Beyga, Aleksandra Ambrozik, Aleksandra Rzeźnik, Patryk Kahla z klasy VIIIB oraz Jakub Muszyński z klasy VIII C.