Dyżur świetlicy szkolnej 2 listopada

Dzień 2 listopada to ustalony dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia opiekę tym dzieciom, których rodzice złożą deklaracje uczestnictwa w zajęciach wychowawczych do dnia 26.10. Świetlica będzie czynna od 7.00 – 15.00. Deklaracje można pobrać tutaj (deklaracja) i dostarczyć wychowawcom przez dzieci lub na zebraniach w najbliższy czwartek.