Archiwum miesiąca: sierpień 2020

Inauguracja nowego roku szkolnego

Zapraszamy uczniów naszej szkoły na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021, we wtorek 1 września według następującego harmonogramu:

  • godzina 8.00  – klasy 2a (sala 3), 2b (sala 1), 2c (sala 13), 2d (sala 12), 3a (sala 19),
  • godzina 9.00  – klasy 3b (sala 12), 3c (sala  13), 4a (sala 22), 4b (sala 11), 4c (sala 23), 5a (sala 21),
  • godzina 9.30  – klasy 6a (sala 26), 6b (sala 32), 6c (sala 31), 6d (sala 33),
  • godzina 10.00  – klasy 7a (sala 34), 7b (sala 35), 7c (sala 36), 7d (Gab.- fiz.), 8a (sala 25), 8b (sala 27),
  • godzina 11.00 (sala gimnastyczna) – klasa 1a, 1c
  • godzina 11.30 (sala gimnastyczna) – klasa 1b, 1d

Prosimy o przyjście uczniów w maseczkach ochronnych.

UWAGA rodzice uczniów klas 1!

Serdecznie zapraszamy do szkoły rodziców dzieci, które od 1 września rozpoczną naukę w klasie 1 na spotkanie informacyjne w dniu 24 sierpnia (poniedziałek) wg następującego harmonogramu: klasa 1a – godzina 16.00 – sala 3, klasa 1b – godzina 16.15 – sala 1, klasa 1c – godzina 16.30 – sala 2, klasa 1d godzina 16.45 – sala 13.
Tematyka spotkania: podręczniki szkolne, wyprawka dla dziecka, działalność świetlicy, zasady przyprowadzania i odbierania dzieci, dożywianie, zasady przebywania w szkole w zgodzie z wytycznymi GIS, procedurami i regulaminami szkoły w okresie pandemii COVID-19.
Omówione zostanie również ewentualne nauczanie zdalne i na jakich zasadach bedzie prowadzone w szkole.
Ze względów epidemicznych prosimy o przybycie do szkoły tylko jednej osoby (jednego z rodziców/opiekunów) bez dzieci. W szkole prosimy o założenie maseczek ochronnych oraz przeprowadzenie dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szkoły i zachowanie dystansu społecznego. Zapraszamy.