174 rocznica Wielkopolskiej Wiosny Ludów

28 kwietnia 1848 roku miała miejsce bitwa powstańców grodziskich z wojskami pruskimi, która zapisała się w sposób szczególny w historii naszego miasta. Przetrwała w licznych historiach i legendach, które w sposób niecodzienny zapisały ją w pamięci mieszkańców naszego miasta.

174 rocznica wydarzeń Wielkopolskiej Wiosny Ludów w Grodzisku Wielkopolskim została upamiętniona przez naszych uczniów klasy VIIc. Historię wydarzeń przedstawił kustosz Muzeum Ziemi Grodziskiej pan Dariusz Matuszewski.