15 lat Polski w Unii Europejskiej

15 lat temu – 1 maja 2004 roku – Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. To doskonały moment, aby wspólnie cieszyć się z tego sukcesu.

Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. W centrum działań UE znajduje się 28 państw członkowskich Unii oraz ich obywatele. Unikatową cechą UE jest to, że choć wszystkie państwa członkowskie pozostają suwerenne i niepodległe, zdecydowały się połączyć część swojej suwerenności w obszarach, w których współpraca ma sens.

Unia Europejska pracuje nad utworzeniem unii bezpieczeństwa, zwiększeniem bezpieczeństwa Europy poprzez zwalczanie terroryzmu i poważnej przestępczości oraz nad wzmocnieniem swoich granic zewnętrznych. Nie da się ukryć, że Polska jest jedynym z największych i najludniejszych krajów wspólnoty. Nie da się również ukryć, że Unia Europejska wiele dała Polsce i są to skutki długofalowe. Polska młodzież może dzięki wstąpieniu naszego kraju do wspólnoty unijnej kształcić się na Uniwersytetach w całej Europie.

Dlatego dzisiaj symbolicznie zaznaczyliśmy naszą więź ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej poprzez odśpiewanie unijnego hymnu jakim jest „Oda do radości” Fryderyka Schillera.