Zapisy uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grodzisku Wlkp. informuje, że w dniach od 8 lutego 2021 r.  do 26 lutego 2021 r. nastąpią zapisy uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim na rok szkolny 2021/2022, zamieszkałych w obwodzie szkoły. Rodzice dokonujący zapisu dziecka do klasy I wypełniają druk: karta zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej.

W związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w naszym kraju oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty proponujemy Państwu zapisanie dziecka za pomocą:

– formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej www.sp2-grodzisk.pl

– poczty elektronicznej – skan wypełnionego wniosku należy przesłać na adres e-mail rekrutacja@sp2-grodzisk.pl

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 61 227 1263

W załączeniu: