Wywiad z Panią Darią Makoś – nauczycielem naszej szkoły

Adam: Dzień dobry. Bardzo dziękujemy, że zgodziła się Pani na udzielenie wywiadu. Co wpłynęło na to, że wybrała Pani zawód nauczyciela?

Pani Daria: Zawód nauczyciela zawsze był moim marzeniem. Już od dzieciństwa uczyłam wszystkie lalki i misie. Układałam je tak, jakby siedziały w klasie. Miałam swój dziennik, do którego  wpisywałam oceny, uwagi, obecności i spóźnienia. Zawsze chciałam być nauczycielem, to takie marzenie z dzieciństwa, które się zrealizowało.  

Remik: Czy wykonywała Pani jakiś inny zawód?

Pani Daria: Tak, zaraz po skończeniu liceum byłam na  stażu absolwenckim w urzędzie pracy jako młodszy rewident, a później, już podczas studiów, pracowałam jeszcze w sklepie, natomiast w czasie wakacji zrywałam truskawki, porzeczki i  wiśnie – takie prace też wykonywałam. 

Adam: Wiemy, że uczy Pani aż trzech przedmiotów: historii, wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Który z tych przedmiotów najbardziej Pani lubi?

Pani Daria: Najbardziej lubię historię. Zdawałam maturę z tego przedmiotu, oglądałam dużo filmów historycznych, szczególnie z czasów II wojny światowej –  to było moje największe zainteresowanie.

Remik: Który z tych przedmiotów według Pani sprawia uczniom najwięcej trudności?

Pani Daria: Moim zdaniem wiedza o społeczeństwie sprawia uczniom najwięcej trudności, bo zawiera bardzo dużo treści, które trzeba opanować pamięciowo, aby wykonać ćwiczenia, zadania. Są to np.  treści dotyczące funkcjonowania państwa – jego ustroju czy  rodzajów oraz  funkcjonowania Unii Europejskiej. Zapamiętanie tych wszystkich zasad ustrojowych sprawia uczniom dużo trudności.

Adam: Wiemy, że pełni Pani funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego. Na czym polegają zadania tego organu?

Pani Daria: Samorząd Szkolny, czyli wszyscy uczniowie w naszej szkole, reprezentuje interesy uczniów. Organ ten bierze udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących życia szkoły, np. ma prawo do konsultowania  tego, jakie będą wymagania, czego nauczyciele będą od was oczekiwać, uczyć oraz wymagać. Poza tym  organizuje życie kulturalne szkoły, np. dyskoteki, konkursy, dni tematyczne (Dzień postaci z bajek, Dzień ciepłego kocyka, Dzień bez plecaka).

Remik: Jakie propozycje składają najczęściej uczniowie do Samorządu Szkolnego? 

Pani Daria: Najczęściej uczniowie proszą o organizację dyskoteki szkolnej, ale też  dużą popularnością cieszą się  dni tematyczne.

Adam: Ile osób liczy Samorząd Uczniowski? 

Pani Daria: Samorząd Uczniowski to są wszyscy uczniowie naszej szkoły. Co roku wybierają Radę Samorządu Uczniowskiego, która liczy 15 osób. Mamy też 3 osoby w rezerwie, ale jeśli jest głosowanie, nie mogą brać w nim udziału. 

Remik: Jakie propozycje samorządu zostały zrealizowane w tym roku szkolnym?

Pani Daria: W tym roku odbyła się dyskoteka andrzejkowa, był konkurs wiedzy o patronie, czyli o powstańcach wielkopolskich, Dzień postaci z bajek Disney’a, zostały przeprowadzone wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Po zamontowaniu szkolnego radiowęzła, który mamy od niedawna, przygotowane zostały audycje z okazji pierwszego dnia wiosny oraz Dnia Ziemi, a kolejna audycja jest w przygotowaniu i zostanie przedstawiona wkrótce.

Adam:  Co Pani najbardziej lubi w swoim zawodzie, a co się Pani w nim nie podoba?

Pani Daria: Najbardziej lubię kontakt z uczniami, a najmniej papierkową lub elektroniczną pracę, której jest bardzo dużo. To m. in. wypełnianie tabel, zestawień, pisanie sprawozdań. Niestety należy to również do obowiązków nauczyciela.

Remik: W jaki sposób odreagowuje Pani stres po pracy? Czy ma Pani jakąś pasję?

Pani Daria: Moją wielką pasją jest podróżowanie i zwiedzanie. Założyłam sobie cel, aby zwiedzić wszystkie stolice państw europejskich. Wykreśliłam Moskwę, czyli stolicę Rosji z wiadomych względów. Staram się odwiedzić jedną stolicę w ciągu roku. Drugą moją wielką pasją od kilku lat jest pasieka, której jestem współwłaścicielem, czyli praca przy ulach i pszczołach. Akurat teraz jest jej dużo, w sobotę mieliśmy wirowanie miodu.

Adam: Czy chciałaby Pani coś przekazać naszym uczniom?

Pani Daria: Rozwijajcie się, uczcie i czerpcie wiedzę z różnych źródeł – nie tylko z podręczników i książek.

Remik: Bardzo dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi na nasze pytania.

Pani Daria: Również bardzo dziękuję. To był pierwszy wywiad, którego udzieliłam w swoim życiu.

Adam: Życzymy Pani dużo zdrowia, wytrwałości oraz satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

Wywiad przeprowadzili uczniowie  z  klasy 5 A –  Adam Okulowski  i Remigiusz Strugała