Wymiana listów

W poniedziałek 20.06 uczennice z grupy projektowej dotyczącej wymiany listów otrzymały listy zwrotne od nowo poznanych koleżanek i kolegów z podstawowej szkoły “ Sveti Sava” z Republiki Serbskiej z Bośni i Hercegowiny. To kolejna szkoła, która odpowiedziała na naszą propozycję wspólnego projektu wymiany  korespondencji i nawiązania przyjaźni między szkołami.

Dziewczyny po raz kolejny z swobodą przeczytały i przetłumaczyły listy skierowane bezpośrednio do nich. Teraz nasza kolej, niestety listy wyślemy dopiero po wakacjach.

Uczniowie z Brodu przysłali nam przepiękne prace wykonane  w różnych grupach wiekowych: najmłodsi rysowali swoją klasę, szkołę i miasto rysowali uczniowie, którzy mają 9 lat, a najstarsi 11-14 latkowie przysłali nam prace przedstawiające miasto Brod. Wystawę prac możecie obejrzeć na korytarzu przy świetlicy szkolnej.