Wycieczka klas 5a i 5c

Dnia 14.11.2022 klasy 5a i 5c pojechały na wycieczkę do Poznania do Stacji Grawitacji. Celem wycieczki było rozwijanie u dzieci chęci aktywnego spędzania wolnego czasu. Klasy podzielone na grupy najpierw uczestniczyły w zajęciach z instruktorami, którzy wprowadzili ich w tajniki akrobatyki, a następnie sami wykorzystywali poznane sztuczki w zabawie na wszystkich strefach Stacji Grawitacji