Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

W czwartek, 17 października odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
W wyborach głosowali uczniowie z klas IV, V, VII, VIII.  Aby otrzymać kartę do głosowania należało okazać legitymację szkolną  lub dzienniczek ucznia.

Wybory do Rady SU odbyły się według zasad: równości – każdy uczeń mógł zagłosować tylko raz, a każdy głos miał jednakową wartość. Zasada bezpośredniości – wyborcy głosowali na konkretnych kandydatów, tajności – głosowanie było anonimowe, z poszanowaniem poglądów i samodzielnego podejmowania decyzji. Powszechność – w wyborach mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły.

Uczniowie z poszczególnych klas głosowali według ustalonego wcześniej harmonogramu.

Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza dokonała dokładnego zliczenia głosów aby jak najszybciej ogłosić wyniki.