WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE

W dniach od 18 do 22 października 2021 r. uczniowie Naszej Szkoły z klas 4-8 wzięli udział w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego. Głosowanie odbyło się w formie zdalnej i przyświecały mu powszechnie przyjęte zasady charakterystyczne dla „święta demokracji”: tajność, powszechność, proporcjonalność i równość. Wszystkie oddziały klasowe zgłosiły dwóch kandydatów, którzy w aktualnym roku szkolnym chcą czynnie wziąć udział w tworzeniu rzeczywistości szkolnej. Nadszedł zatem czas na podsumowanie – już wkrótce ogłosimy wyniki głosowania i skład piętnastoosobowej Rady.