Wręczenie nagród za konkurs recytatorsko – aktorski

18 maja nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu recytatorsko-aktorskiego pod hasłem: “Stare, dobrze znane i lubiane wiersze polskich Klasyków” oraz wręczenie nagród i dyplomów. Wszystkim laureatom konkursu oraz ich Rodzicom gratulujemy i życzymy dalszych scenicznych sukcesów.
Oto lista laureatów:
W kategorii klas I:
1 m-ce – Kinga Jarosz
2 m-ce – Marta Tomczak
3 m-ce – Marta Jarosz oraz Maja Białkowska
Wyróżnienia otrzymali: Władysław Judek, Lena Piosik, Norbert Pawlak
W kategorii klas II-III
1 m-ce – Kalina Lissoń
2 m-ce – Zofia Hemmerling
3 m-ce – Zofia Andrzejewska i Julia Rutkowska
Wyróżnienia w kategorii klas II-III otrzymali: Marta Owsiana, Krzysztof Kaźmierczak, Alexander Leszczyński, Marta Łapa, Zofia Ferens