Warsztaty malarskie

Z myślą o młodych artystach w naszej szkole odbyła się I część warsztatów plastycznych pod okiem uznanego malarza Ryszarda Pozdrowicza. Młodzież z dużym zapałem wyczarowała na płótnach piękne obrazy, z żalem przyjmując koniec zajęć…