Uwaga rodzice! Uwaga uczniowie!

  • 4 maja – do szkoły wracają najmłodsi uczniowie z wszystkich klas I-III – nauka w trybie stacjonarnym,
  • od 4 maja – bez zmian pozostaje nauka w klasach IV – VIII – tryb zdalny (nauka na odległość).

Więcej szczegółowych informacji wysyłać będziemy Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus! 

Stołówki Gminne informują, że od 04.05.2021 r. (wtorek) będą wydawane obiady w stołówkach szkolnych dla dzieci z klas I – III na podstawie złożonej deklaracji w m-cu wrześniu 2020.

Dodatkowe pytania lub rezygnację prosimy kierować do sekretariatu Stołówek Gminnych pod telefonem 61 227 12 99.