Święto Konstytucji 3 maja – Quiz

Dzień dobry. Z okazji Święta Konstytucji 3 maja zapraszamy do obejrzenia filmu, który przedstawia krótką historię tego bardzo ważnego wydarzenia w historii naszego państwa. 

Link do filmu:

https://gwo.pl/konstytucja-3-maja-p4611

Ustawa zasadnicza została uchwalona w 1791 r. przez Sejm Czteroletni pod nazwą Ustawa rządowa. Pierwsza w Europie, a druga na świecie (po konstytucji USA) ustawa regulująca zakres działania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywatelskie. Konstytucja wprowadziła pojęcie narodu, obejmujące także (poza szlachtą) mieszczan i chłopów, jak również termin „obywatel”, przez który rozumiano wszystkich mieszkańców kraju.

Redagowanie konstytucji przebiegało w tajemnicy. Jej projekt znała stosunkowo nieliczna grupa posłów (w obawie, żeby przeciwni reformom posłowie nie odrzucili ustawy). Zgodnie z Konstytucją najwyższym organem władzy ustawodawczej był sejm, władzę wykonawczą sprawować miał król i Straż Praw (rząd), władza sądownicza należała do niezależnych sądów. W następstwie uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczpospolita przekształciła się w monarchię konstytucyjną.

Konstytucja została unieważniona w wyniku konfederacji targowickiej (1792 r.), spisku grupy magnatów z S. Potockim, F. K. Branickim i S. Rzewuskim na czele, przy poparciu Rosji.

W związku ze zbliżającymi się świętami majowymi chcielibyśmy zaprosić wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do wzięcia udziału w internetowym quizie wiedzy o Konstytucji 3 maja (…i nie tylko). Gwarantujemy, że będzie to dla wszystkich dobra zabawa, która pozwoli upamiętnić rocznicę uchwalenia tego istotnego dla historii naszego kraju dokumentu, miło spędzić czas, sprawdzić się, a może nawet poszerzyć swoją wiedzę.

Jak uruchomić quiz?

1) należy kliknąć link: quizizz.com/join?gc=183368

Jeżeli link nie działa, to:

2) należy wejść na stronę quizizz.com,

3) otworzyć zakładkę Join a Game – Quizizz, logowanie (adres e-mail) można pominąć,

4) w okienku Enter a game code (Wpisz kod gry) należy wpisać kod quizu: 183368 i dołączyć do gry,

5) w okienku Twoje imię to Quizizz wpisać SWOJE IMIĘ i uruchomić grę.

 

Życzymy miłej zabawy.