Spotkania z rodzicami

Drodzy rodzice,

8.09.2022 r. odbędą się zebrania z rodzicami oraz zebranie Rady Rodziców.

Prosimy o odczytanie wiadomości od wychowawców w Dzienniku Elektronicznym Librus. 🙂

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się o godz. 18:00 w AULI