“Rynek pracy, a ścieżka edukacji”

Dnia 7 marca w ramach projektu z doradztwa zawodowego pt. „Rynek pracy a ścieżka edukacji”   uczniowie klasy 8 B pojechali na wycieczkę do Wolsztyna, gdzie byli gośćmi takich instytucji jak Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy oraz Liceum Ogólnokształcące w Wolsztynie.

W trakcie spotkania w KPP uczniowie zwiedzili Komendę Policji a także  poznali specyfikę pracy policjanta i sposób rekrutacji do tego zawodu. Kolejnym etapem wycieczki była wizyta uczniów w Sądzie Rejonowym, gdzie w  roli obserwatorów wzięli udział w rozprawie sądowej mając możliwość zobaczyć jak pracują na co dzień i jakie zadania wykonują sędzia, prokurator, adwokat i asystent sędziego. Ostatni punkt wyjazdu to spotkanie w LO i udział w zajęciach chemicznych.

Już niebawem uczniów klasy ósmej czeka trudny wybór dalszej drogi kształcenia a wycieczka ta zapewne poszerzyła ich wiedzę i horyzonty będące pomocą przy podejmowaniu ważnej życiowej decyzji.