Regulamin Konkursu “Mój przyjaciel – Anioł Stróż”

REGULAMIN KONKURSU:

„ Mój przyjaciel – Anioł Stróż”

 1. ORGANIZATORZY: Panie katechetki
 2. CELE KONKURSU:
 • Ukazanie prawdy o Archaniołach oraz o tym, że Anioł Stróż jest naszym opiekunem danym nam przez Boga.
 • Kształtowanie postawy wiary w realną pomoc Aniołów.
 • Wychowanie do osobistej modlitwy do Anioła Stróża i Archaniołów.
 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności uczniów.
 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej i literackiej twórczości dzieci.
 • ZASADY KONKURSU:
 • Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim.
 •  Konkurs będzie przebiegał w następujących kategoriach:

 1. Kategoria I

Klasy I – III  – praca plastyczna: „ Portret mojego Anioła Stróża” ( kartka o formacie  A4, technika wykonania dowolna: rysunek, grafika, malarstwo).

 1. Kategoria II

Klasy IV -VI  – praca przestrzenna: postać Anioła, (wykonana np. z papieru, masy solnej, plasteliny itp.)

 1. Kategoria III

Klasy VII –VIII – praca literacka, ułożenie modlitwy: „Moja rozmowa z Aniołem”.

Uwaga !

 • Praca może być wykonana tylko przez jednego autora.
 • Pracę należy podpisać pismem drukowanym na dołączonej kartce: imię, nazwisko, klasa.
 • Termin oddania prac: 13.10.2021r.
 • Prace należy składać u pań katechetek.
 • Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 • Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
 • Przy ocenie pracy będzie brana pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, staranność wykonania, zgodność z tematem konkursu.
 • Prace zaprezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
 • Rozstrzygnięcie konkursu do 20.10.2021r.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych osobowych i wykorzystanie ich w celach popularyzacji konkursu.

                                    Organizatorzy: Agnieszka Borowiak

                                                               Małgorzata Piskorek

                                                               Radosława Rachwalska