Razem raźniej

W ramach realizowanego w szkole programu Szkoła Myślenia Pozytywnego uczniowie klasy 3d uczestniczyli w zajęciach projektowych „Razem raźniej”. Były to warsztaty skoncentrowane na budowaniu pozytywnych relacji, poznaniu się, rozwijaniu kompetencji mówienia o emocjach.

Dzieci tworzyły własne paszporty, poznawały życie i problemy rówieśników z różnych zakątków świata oraz towarzyszące im w codziennym życiu emocje. Efektem pracy był wspólnie stworzony plakat – mapa z paszportami, pokazująca jednocześnie to co w nas wyjątkowe i to co wspólne. Program będzie realizowany przez cały rok szkolny 2022/2023, a jego zadania są nakierowane na budowanie zintegrowanego zespołu klasowego i tworzenie klimatu szkoły sprzyjającego zdrowiu psychicznemu.