Podziękowanie za zbiórkę środków w akcji “Adopcja na odległość”

Mijają kolejne i trudne dla każdego z nas dni. wiele zmian, ciężkich sytuacji. Jest to kolejny rok działalności szkoły Resurrection Pre & Primary School prowadzonej przez ojca Macieja Brauna z Tanzanii. Wiele dobrego dzieje się dzięki Naszej pomocy. Dzieci w szkole i przedszkolu otrzymują edukację, a przede wszystkim nie chodzą głodne, zaniedbane. Jest to naprawdę piękne dzieło, które dzięki także całej społeczności naszej szkoły rozrasta się i każdego dnia przynosi wiele radości. Pragniemy Wam wszystkim podziękować, za to iż mimo trudnej i kryzysowej sytuacji, w której się znaleźliśmy, nie zapominajcie o naszych podopiecznych i na czas wsparliście dzieci objęte adopcją. Dziękujemy uczniom klas I-III , którzy tak sumiennie zbierali fundusze w klasowych skarbonkach na terenie szkoły, a klasom IV-VIII za zorganizowanie się i mimo nauki zdalnej przekazaliście zebrane fundusze.
Nasza szkoła zebrała 3227,21 zł. Na terenie szkoły zebrano 2282,21, a wpłaty na konto wyniosły 945 zł.
Dziękujemy Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom za dobre i ofiarne serce.
Wasz ogromny wkład pozostaje ciągle nieoceniony.
Z wdzięcznym sercem i modlitwą o. Maciej Braun CR
oraz opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu :
Agnieszka Borowiak, Katarzyna Kaczmarek, Anna Matuszewska, Monika Szul