Podziękowanie

W roku szkolnym 2018/2019 biblioteka szkolna wzbogaciła swój księgozbiór o ponad 100 woluminów. Składamy serdeczne podziękowania za przekazane w darze książki. Ucieszyły one naszych najmłodszych czytelników, dając im większą możliwość wyboru odpowiedniego dla siebie tytułu.