Pamiętamy. Doceniamy. Kultywujemy.

Wzorem lat ubiegłych grupa uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2, we wtorek 29 października odwiedziła zbiorową mogiłę Powstańców Wielkopolskich oraz grobowiec rodziny Chocieszyńskich. Uczniowie wraz z opiekunami zapalili znicze – symbol pamięci o tych, których już nie ma. Hołd poległym powstańcom oddali również stawiając znicz pod pomnikiem Powstańca, znajdującym się na placu Powstańców Wielkopolskich. W ten sposób, społeczność szkolna uczciła pamięć swoich patronów.