Nowy nabytek w szkole – defibrylator szkoleniowy

Nauka pierwszej pomocy w szkole to niezwykle ważny element edukacji. Oprócz teorii ważne są również ciekawe zajęcia stawiające na praktykę, podczas których powinno wykorzystywać się nowoczesne pomoce dydaktyczne. Chcąc zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do ćwiczeń i wzbudzić ich zaangażowanie, warto sięgnąć po nowoczesne technologie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2, która zakupiła dla szkoły DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY! Dzięki temu uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 będą mogli oswoić się z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym i poznać zasadę jego funkcjonowania, a także przećwiczyć resuscytację wraz z defibrylacją. Umiejętności, które uczniowie nabywają podczas zajęć szkolnych oraz wiedza o tym, że najważniejsze jest podjęcie jakiegokolwiek działania, bardzo często są czynnikami, które decydują o tym, czy ludzkie życie zostanie uratowane. Dzieci uczone pierwszej pomocy od najmłodszych lat mogą ocalić czyjeś życie już dziś.

DZIĘKUJEMY!