“Najpiękniejszy różaniec”

Październik to miesiąc, w którym szczególnie gorąco powinniśmy się modlić na różańcu.

“Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby. Modlitwa tak prosta i tak bogata!” – mówił Jan Paweł II. Matka Boża w szczególny sposób prośbę o modlitwę różańcową kierowała do dzieci – świętej Bernadetty w Lourdes, pastuszków Łucji, Hiacynty i Franciszka w Fatimie, czy Justyny i Basi w Gietrzwałdzie. Dzieci te gorliwie modliły się na własnoręcznie wykonanych różańcach.

Dlatego został ogłoszony w naszej szkole konkurs na wykonanie „Najpiękniejszego Różańca” dla klas IV-VIII oraz konkurs plastyczny na przedstawienie tajemnicy różańcowej dla klas I-III.

Celem konkursu było rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej, rozwój talentów, aktywności twórczej, wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielnie się nimi z innymi. Uczestnicy konkursu do wykonania różańca wykorzystali najróżniejsze materiały. Były różańce z żołędzi, kasztanów, orzechów, jarzębiny, drewnianych koralików, makaronu, cukierków, żelek, chrupek, nakrętek, itp. Pomysłowość i oryginalność prac okazała się wielka.

W wyniku obrad jury wyróżnieni zostali:
I miejsce – Aleksandra Flieger 2d
II miejsce Wojciech Ferens 2a
III miejsce Filip Śródecki 1a

Wyróżnienia:
– Zosia Sikorska 2a
– Magdalena Adamek 1a
– Malina Jachimiak 1d
– Franciszek Kozłowski 2c
– Norbert Pawlak 3c

Własnoręcznie zrobiony różaniec:
Osoby wyróżnione:
– Michał Jachimiak 7b
– Marcel Gajewski 8c
– Zuzanna Tabaka 6c
– Oliwier Rosołek 8d
– Franek Tomys 7b
– Oliwier Zacharczuk 8d
– Mateusz Pyc 5c
– Maja Szeszuła 8c
– Martyna Menet 4a
– Jan Lisoń 4d
– Krzysztof Robaszkiewicz 8d
– Marietta Juskowiak 6b
– Radosław Fórmaniak 4b
– Mikołaj Kałek 8c
– Piotr Robaszkiewicz 4d
– Marianna Kalemba 8b
– Wiktor Flis 4d
– Mikołaj Knapczyk 4d

Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody oraz słodki upominek, ufundowany przez Proboszcza – Księdza Dariusza Dąbrowskiego. Wystawa prac kursowych została wyeksponowana na szkolnym korytarzu.
Wszystkim dzieciom i rodzicom dziękujemy za zaangażowanie i za dawanie dobrego wzorca
szerzenia modlitwy różańcowej.

Katecheci