“Mowa miłości- stop hejtowi”

20. 03.2023r był w naszej szkole dniem szczególnym. Spotkaliśmy się dzisiaj w bardzo ważnej sprawie dotyczącej wielu z nas. Chodzi o mowę nienawiści i hejt, które coraz częściej są elementem w naszej codzienności. Chcieliśmy poprzez dzisiejsze spotkanie i podjęte działania pokazać, jak przeciwstawiać się tego typu zachowaniom i z nimi walczyć.

W odpowiedzi na problem hejtu włączyliśmy się w działania Fundacji Orange pod hasłem #jestnaswiecej. Każdy uczeń otrzymał pomarańczową sznurówkę, jako symbol przeciwstawiania się hejtowi w sieci.

Młody człowiek ma prawo do własnej odmienności i jej poszanowania. Jednak wielu spotyka się z brakiem aprobaty lub wrogością, wyrażoną ostrymi słowami, komentarzami. Wyszliśmy naprzeciw temu zjawisku, aby uświadomić naszym uczniom przez szereg podjętych działań, że hejt krzywdzi drugich i nie jest społecznie akceptowany. W ramach naszych działań w dniu dzisiejszym odbył się apel „ Mowa miłości- stop hejtowi”, który rozpoczął się o godzinie 10.00 w auli szkolnej. Uczestniczyli w nim uczniowie oraz zaproszeni goście min. przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim p. Krystian Kawala. Po wystąpieniu młodzieży głos zabrał pan dyr. B.Ambrozik oraz przedstawiciel policji pan Krystian Kawala, który zaapelował do uczniów, aby nie krzywdzić drugiego człowieka słowem, gestem oraz wpisem w Internecie, aby dostrzegać potrzeby drugiego człowieka, nie bać się wyrazić swojego zdania i przeciwstawić się hejterom.

Obrona przed hejterami nie jest zadaniem łatwym. Nie ma jednego skutecznego sposobu. Za najlepszą metodę uważa się ignorowanie złośliwych komentarzy i niewdawanie się w dyskusje. Warto też skorzystać z możliwości usuwania obraźliwych komentarzy oraz blokowanie osób je dodających. Osoby, które doświadczają hejtu, mogą też wystąpić o ukaranie hejterów. W tym celu powinno się gromadzić dowody pozwalające na dochodzenie sprawiedliwości. Każda osoba zniesławiona i obrażana ma prawo do robienia zdjęć lub zrzutów ekranu potwierdzających działanie hejtera, a dowody przedstawić policji i w sądzie. Gromadząc dokumentację, dobrze jest zapisać daną stronę i jej adres URL, tak aby dowody nie znikły, gdy hejter usunie komentarz ze strachu przed odpowiedzialnością karną.Następnie cała społeczność szkolna uczestniczyła w przemarszu ulicami miasta. O godz. 10.45 uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli ze szkoły aż do Urzędu Miasta w formie protestu przeciw hejtowi, gdzie zostali przywitani przez zastępcę Burmistrza Grodziska Wlkp. pana Marcina Brudło, który również skierował swój apel do uczniów na w/w temat.Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i czynny udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu.

pozdrawiamy

Pedagodzy szkolni

Anna Matuszewska, Katarzyna Kaczmarek