Mikołajki

                          „Im dajesz więcej tym, większym się stajesz.
Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować.
Bowiem dawać to nie znaczy tracić”

Antoine de Saint Exupery

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich
w Grodzisku Wielkopolskim
składają serdeczne podziękowania
firmie „Ab Plus” Grodzisk Wielkopolski
Państwu

Karolinie i Andrzejowi Braniewicz
za pomoc w zorganizowaniu prezentów mikołajowych, które trafiły do świetlicy
dla uczniów młodszych
Szkoły Podstawowej Nr 2.
Sprawiły one dzieciom dużo radości i wywołały uśmiech na ich twarzach.

Dziękujemy!

Podziękowania należą się również Radzie Rodziców za wspieranie wszelkich inicjatyw ze strony Dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej. Zawsze możemy liczyć na Państwa pomoc! Dlatego za wszelkie działania na rzecz szkoły i poświęcony nam czas serdecznie dziękujemy!

zdjęcia w fotogalerii