lekcja klasy 5a

Uczniowie z klasy 5 A dostali karty Bingo z odpowiedziami dotyczącymi treści lektury ,,Opowieści z Narnii.” Nauczyciel czytał pytania, a uczniowie mieli na karcie zaznaczać prawidłowe odpowiedzi. Kto pierwszy zaznaczył 4 pola w pionie lub poziomie, krzyczał: ,,Bingo!” i wygrywał. Zalety gry w Bingo: atrakcyjna forma sprawdzenia wiedzy, rozwijanie spostrzegawczości, doskonalenie koncentracji uwagi 🙂