Klasowi Mistrzowie Ortografii w klasie 2c

18 marca 2021 roku Pani Dyrektor Beata Kalinowska wręczyła w klasie 2 c nagrody dla uczniów, którzy uzyskali tytuł Klasowego Mistrza Ortografii. Gratulujemy!