Informacja

21 marca rozpoczynają się zajęcia dla uczniów klas 4-8. Będą oni uczęszczać do klas przygotowawczych w SP Ptaszkowo. Dowóz i przywóz dzieci do/ze  szkoły będzie zorganizowany w wyznaczonych punktach. Prosimy czekać na
informację telefoniczną.

21 березня розпочинаються заняття для учнів 4-8 класів. Вони відвідуватимуть підготовчі класи в Початковій школі в Пташкове. Приймання та вивезення дітей до/з школи буде організовано у визначених місцях. Будь ласка, дочекайтеся інформації по телефону.