II Świąteczny Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt

We wtorek 15 grudnia odbył się II Świąteczny turniej piłki koszykowej dziewcząt. Był to turniej podsumowujący rok pracy dwóch grup dziewcząt działających w Szkolnym Klubie Sportowym. Dziewczyny zostały podzielone na trzy drużyny: reprezentacja klas szóstych, siódmych i ósmych.  Najlepsze okazały się dziewczęta z klas ósmych, drugie miejsce zajęły reprezentantki klas siódmych, trzecie miejsce przypadło najmłodszym dziewczętom z klas szóstych. Na zakończenie turnieju wszystkie zawodniczki otrzymały słodkie upominki.

Turniej przeprowadzony był przez opiekunów tych grup Hannę  Mazurkiewicz i Michała Paszke.