Gminny Konkurs Ortograficzny

30 marca 2021 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje do gminnego konkursu ortograficznego. W konkursie wzięło udział 25 uczniów z klas IV- VII. Zadaniem uczestników było napisanie dyktanda online. Cztery osoby napisały tekst, nie robiąc żadnego błędu, są to:

  • Natan Sobieraj z klasy IVc
  • Anna Szczeszek z klasy IVc
  • Nikola Juchacz z klasy VIc
  • Zuzanna Matysiak z klasy VIc

Wyżej wymienione osoby wzięły udział w konkursie gminnym, organizowanym przez Szkołę Podstawową w Grąblewie. Najlepiej poradziła sobie z testem Zuzanna Matysiak, zajmując 8 miejsce w gminie, Natan Sobieraj zajął 12 miejsce, Nikola Juchacz 16 miejsce, a Anna Szczeszek 20 miejsce.

Uczestnikom gratuluję i zapraszam na kolejną edycję konkursu.

Szkolny koordynator konkursu:
Katarzyna Włodarkiewicz