Festiwal Zawodów

20 listopada 2019 r. nasi uczniowie klas VIII brali czynny udział w siódmej edycji Festiwalu Zawodów, który został zorganizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. To wydarzenie stworzyło możliwość realnego kontaktu pomiędzy pracodawcami z okolicy, instytucjami, a młodymi ludźmi, którzy będą podejmować swoją życiową decyzję związaną z dalszym kierunkiem kształcenia. Wielu z nich stanie się  uczniami tej szkoły, a w przyszłości pracownikami spotkanych pracodawców.
Uczestnicząc w festiwalu uczniowie mieli okazję zaznajomić się z ofertą szkoły, zapoznać się z ofertą przedsiębiorców i rzemieślników, zdobyć paszport, zapoznać się z charakterystyką prezentowanych zawodów oraz poznać przedstawicieli instytucji takich jak: Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Powiatowe Zrzeszenie Handlu i Usług, Wojsko, Straż Pożarna, Policja, Nadleśnictwo, zaproszeni Goście.