Dziękujemy

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele.

Rozpoczynamy kolejny rok, który przynosi niepowtarzalne wydarzenia, spotkania, okazje do wzajemnej  życzliwości i pomocy.

Przedstawiciele społeczności szkolnej kilka lat temu zapoczątkowali pomoc dzieciom mieszkającym w Afryce. Włączyliśmy się w Adopcję na odległość, zapewniając dzieciom mieszkającym w Tanzanii opiekę, wykształcenie oraz ciepły posiłek. Nasza szkoła zobowiązała się do adopcji dziecka szkolnego i przedszkolnego.

Bardzo  serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączą się w realizację zaplanowanej akcji, która potrwa do końca lutego 2022r.

Jednocześnie przekazujemy podziękowania i życzenia od o.Macieja Brauna. Zachęcamy do śledzenia wydarzeń z Tanzanii na facebooku: Moja mała, wielka misja- Maciej Braun CR.