Złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności