“Adopcja na odległość”

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele
Rozpoczynamy kolejny rok, który przynosi niepowtarzalne wydarzenia, spotkania, okazje do wzajemnej życzliwości i pomocy. Cała nasza społeczność szkolna kilka lat temu zapoczątkowała pomoc potrzebującym dzieciom w Afryce. Włączyliśmy się w „Adopcję na odległość ”,  zapewniając dzieciom mieszkającym w Tanzanii opiekę, wykształcenie oraz posiłek. Nasza szkoła zobowiązała się do adopcji dziecka szkolnego i przedszkolnego, co łącznie zobowiązuje nas do zebrania 900 zł. Pamiętamy z jakim zaangażowaniem skarbnicy klasowi zbierali kwoty od kolegów i koleżanek, co w rezultacie dawało oczekiwaną kwotę. W obecnej sytuacji musimy zmienić formę zbierania funduszy. Proponujemy w klasach I-III skarbonki klasowe, do których uczniowie codziennie będą mogli wrzucać zgromadzone na ten cel pieniążki. Dla klas IV-VIII mamy inną propozycję, gdyż nie wiemy dokładnie, kiedy wrócicie do nauczania stacjonarnego. Proponujemy na ten temat porozmawiać z rodzicami i w miarę możliwości deklarowaną kwotę przelać przelewem bankowym na konto Rady Rodziców naszej szkoły nr: 68 9063 0008 0000 0026 8888 0003 z dopiskiem „Adopcja na odległość”- klasa, Imię i Nazwisko. Jednocześnie informujemy, że na to samo konto można wpłacać ustaloną kwotę na Radę Rodziców  w kwocie 30 zł od ucznia z opisem- klasa, imię i nazwisko. Bardzo  serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączą się w realizację zaplanowanej akcji, która potrwa do końca lutego 2021r. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia wydarzeń z Tanzanii na facebooku: Moja mała, wielka misja- Maciej Braun CR. Poniżej zamieszczamy zdjęcia naszych dzieci i podziękowanie od o. Macieja Brauna.

Dziękujemy
Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu
Anna Matuszewska, Agnieszka Borowiak,
Monika Szul, Katarzyna Kaczmarek