Dnia 11 maja 2023r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp. odbył się IV Gminny Konkurs Biologiczno – Chemiczny pt: ”Woda – substancja o niezwykłych właściwościach” . W konkursie wzięło udział 18 uczniów z 6 szkół podstawowych naszej gminy. Uczniowie rozwiązywali test składający się z pytań problemowych oraz obliczeniowych z zakresu biologii i chemii, które dotyczyły hasła przewodniego konkursu.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce- Aleksandra Soloch , uczennica SP Nr 2 w Grodzisku Wlkp.

II miejsce-Emil Paul, uczeń SP Nr 1 w Grodzisku Wlkp.

III miejsce- Nadia Braun , uczennica SP Nr 4 w Grodzisku Wlkp.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody, a wszyscy uczestnicy zostali obdarowani dyplomami oraz drobnymi upominkami. Wręczenia nagród i upominków dokonał Pan Burmistrz Piotr Hojan.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejną edycję konkursu w przyszłym roku szkolnym!