105 rocznica odzyskania niepodległości

11 listopada będziemy obchodzić 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i powrotu naszego kraju na mapy polityczne świata. Rzeczpospolita utraciła niepodległość w 1795 r.,

w wyniku III rozbioru, dokonanego przez Prusy, Rosję i Austrię. Polacy podejmowali wiele prób odzyskania swojego państwa, organizując powstania listopadowe, styczniowe, walcząc u boku armii francuskiej i Napoleona. Podczas I wojny światowej, w latach 1914 – 1918, polscy żołnierze zostali zmuszeni, aby walczyć przeciwko sobie, w szeregach wrogich armii. W tym czasie powstały także Legiony Polskie, dowodzone przez Józefa Piłsudskiego. Te wszystkie, bardzo ważne wydarzenia z historii naszego narodu, zostały przedstawione podczas uroczystych apeli, przez klasę 7b. Uroczystość przebiegała w pięknej oprawie muzycznej, przygotowanej przez szkolny chór, pod opieką pana Mirosława Mądrego i pani Iwony Lesińskiej – Paluch.