Skrzynka SOS

Skrzynka mailowa na sygnały dotyczące przejawów agresji i bezpieczeństwa w szkole. Można skorzystać z formularza zamieszczonego poniżej lub wysłać maila na adres: sos@sp2-grodzisk.pl

[ufbl form_id=”2″]