Author Archives: Daria Makoś

Święto Konstytucji 3 maja – Quiz

Dzień dobry. Z okazji Święta Konstytucji 3 maja zapraszamy do obejrzenia filmu, który przedstawia krótką historię tego bardzo ważnego wydarzenia w historii naszego państwa. 

Link do filmu:

https://gwo.pl/konstytucja-3-maja-p4611

Ustawa zasadnicza została uchwalona w 1791 r. przez Sejm Czteroletni pod nazwą Ustawa rządowa. Pierwsza w Europie, a druga na świecie (po konstytucji USA) ustawa regulująca zakres działania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywatelskie. Konstytucja wprowadziła pojęcie narodu, obejmujące także (poza szlachtą) mieszczan i chłopów, jak również termin „obywatel”, przez który rozumiano wszystkich mieszkańców kraju.

Read More

Konkurs Rzeczpospolita na drodze do wolności

07 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. odbył się konkurs RP na drodze do wolności. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w gminie Grodzisk Wlkp. Uczniowie musieli rozwiązać test wiedzy, a następnie wykonać zadanie plastyczne, polegające na przygotowaniu gry planszowej dotyczącej walki Polaków o niepodległość na początku XX wieku. Nasza szkołę reprezentowali uczniowie klasy VIII b: Weronika Ptaszyńska, Julia Stasik i Kamil Rataj, którzy drużynowo zajęli III miejsce. Gratulacje!

Read More